FOREDRAG i København
Med Cand. pæd. psych., aut. Dorte Berthelsen
Mandag den 1. februar 2016 kl. 18 – 20 i København

Dr. Steve Gallegos har adskillige gange afholdt workshops og kurser i både PSKH´s regi og andre steder i Danmark.
Han har udviklet sine unikke dybdevisualiserings- og udviklingsmetoder gennem mere end 30 år, populært kendt som  ”dyrearbejde”. Gennem disse metoder introduceres klienten til sine personlige indre guider. Disse indre guider vejleder klienten på den indre rejse mod personlig udvikling og visdom.

I foredraget vil Dr. Steve Gallegos´ metoder blive beskrevet, der vil blive tilbudt smagsprøver på guidede dybdevisualiseringsrejser, samt gennem cases blive præsenteret eksempler på individuelle rejser.

Dorte Berthelsen er privatpraktiserende psykolog og arbejder med kroniske smertepatienter på Herlev Private Smerteklinik. I forlængelse af flere terapeutiske uddannelser og kurser, samt mange års løbende supervision af Steve Gallegos, har hun færdiggjort hans 3-årige terapeutuddannelse i sep.2014.

Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København

 

Gratis for alle medllemer af PSKH, Psykologer og Psykologstuderende