Som medlem af DP kan du melde dig ind i vores selskab ved at gå ind på:
MIT DP – scrolle ned og sætte mærke i rubrikken ud for: psykologfagligt selskab for hypnose, så trækker DP beløbet på kontingent 300 kr. samtidig med dit medlemskontingent.

Du kan blive associeret medlem, hvis du er akademiker  eller anden uddannelse med sundhedsfaglig uddannelse ved at henvende dig til selskabet på pskh@dp-decentral.dk og oplyse: dit navn, adresse, email, tlfnr., stilling og uddannelse. Kontingentet er 300 kr. årligt.