Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose, PSKH er et fagligt selskab organiseret under Dansk Psykolog Forening.

PSKH fungerer som en sammenslutning og et fagligt forum for psykologer i Danmark med interesse for og uddannelse i hypnose og hypnoterapi. Alle psykologer kan blive medlemmer af PSKH og deltage i vores grunduddannelser og specialiserede kurser.

Alle på behandlerlisten er psykologer, som er autoriserede af psykolognævnet og har flere års erfaring med hypnoterapi.

PSKHs bestyrelse udgøres af:

Formand
Mimi Nettelbladt, Cand.psych.
Mail: pskh@dp-decentral.dk
Tlf: 28 87 25 00

Næstformand
Ane Katrine Beck, Cand.psych.aut.
Mail: pskh@dp-decentral.dk
Tlf: 60 55 91 94

Kasserer:
Karen Fonseca, Cand.psych.aut.

Sekretær
Margit Siedelmann, Cand.psych.aut.

Styrelsesmedlem – Praktisk foredrags- og kursusansvarlig i København
Gitte Svendsen, Cand.psych.aut.

Øvrige styrelsesmedlemmer
Jytte Skau, Cand.psych.aut.

John Eltong, Cand.Psych.aut.

Medhjælpende suppleanter:

Asta Trier Haugland, Cand.psych.aut.

Christina Bøttern Skansing, Cand.psych.