Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose, PSKH er et fagligt selskab organiseret under Dansk Psykolog Forening.

PSKH fungerer som en sammenslutning og et fagligt forum for psykologer i Danmark med interesse for og uddannelse i hypnose og hypnoterapi. Alle psykologer kan blive medlemmer af PSKH og deltage i vores grunduddannelser og specialiserede kurser.

Alle på behandlerlisten er psykologer, som er autoriserede af psykolognævnet og har flere års erfaring med hypnoterapi.

PSKHs bestyrelse udgøres af:

Formand
Mimi Nettelbladt, Cand.psych.
Taastrup Hovedgade 92, 1. sal
2630 Tåstrup
Tlf: 28 87 25 00
kontakt@psykologforalle.dk

Næstformand
Ane Katrine Beck, Cand.psych.aut.
Byskovsvej 2
8751 Horsens
Tlf: 60 55 91 94
kontakt@psykologbeck.dk

Kasserer (regnskabsansvarlig):
Karen Fonseca, Cand.psych.aut.
kf@pteam.dk

Sekretær
Margit Siedelmann, Cand.psych.aut.
Borthigsgade 18,1.th
2100 København Ø.
Tlf.: 61 67 51 12 / 30 25 67 30
msi@intendo.dk

Styrelsesmedlem – Praktisk foredrags- og kursusansvarlig i København
Gitte Svendsen, Cand.psych.aut.
Søgade 27, 3.
4100 Ringsted
Tlf.: 22 28 02 13
gitluc@live.dk

Øvrige styrelsesmedlemmer
Jytte Skau, Cand.psych.aut.
Vestervang 6
8000 Aarhus
Tlf.: 29 26 84 19
jytteskau@gmail.com

John Eltong, Cand.Psych.aut.
johneltong@gmail.com

Medhjælpende suppleanter:

Asta Trier Haugland, Cand.psych.aut.
Gothersgade 105, 2.tv.
1123 Kbh K.
Tlf.:40 45 51 68
haugland@neuropsyk.dk

Christina Bøttern Skansing, Cand.psych.
Kaltoftevej 36
7000 Fredericia
Tlf: 53 16 20 69
christinaskansing@hotmail.com