Ikke forhåndsgodkendte hypnose kurser i forbindelse med ansøgning om specialistgodkendelse
 
Kurser i klinisk hypnose, der ikke er forhåndsgodkendte, vil kunne indgå i den enkelte psykologs ansøgning om specialistgodkendelse.
Kurser i hypnose kan medtages i specialistuddannelserne under de emneområder der vedrører metode.
 
Ved godkendelsen skelnes mellem rene metodekurser og kurser med hypnose, der også omfatter grundlagsteori og klinisk teori. 
Kurserne kan benyttes både i ny og gammel specialistuddannelse.
I Psykoterapi placeres kurser i hypnose i emneområde under 12.4.4.2.3 på ny ordning.
På ny ordning kan indgå i alt 30 timer, hvoraf 20 timer kan være metodeundervisning og 10 timer skal omhandle grundlagsteori og klinisk teori.
I Sundhedspsykologi placeres kurser i hypnose under 11.4.4.2.2 på ny ordning.
I Sundhedspsykologisk specialistuddannelse godkendes maksimalt 12 timers rene metodekurser.
 

Ib Andersen
Professionschef og sekretær for specialistuddannelsesudvalget
 

Kriterierne for optagelse på behandlerlisten er:

1) Medlemskab af selskabet samt psykologautorisation .

2)Deltagelse i mindst 4 PSKH-kurser efter eget valg. Kurser i ”ren” visualisering, såsom f.eks. symboldrama eller ”deep imagery therapy”, må højst udgøre to kursusdage af de i alt 8 påkrævede.