Cand.psych., Ph.D. Forsker/Neuropsykolog
Kasper Eskelund
Torsdag den 27. Oktober kl. 18 – 20

Siden 1960’erne har man vidst, at mennesker kan lære at kontrollere dele af deres egen hjerneaktivitet, repræsenteret i EEG. Ved at knytte simple akustiske, visuelle eller taktile signaler til parametre i en persons EEG, kan man etablere et feedback-loop, igennem hvilket det er muligt at forandre hjernens ligevægtstilstand. Dermed kan personens psykiske tilstand forandres.

Teknikken har længe været anvendt eksperimentelt i behandlingen af en række psykiske lidelser. I det seneste årti er udviklingen af både neurofeedback-metoder og -teori accelereret hen imod en bedre forståelse af, hvordan selv-regulering af hjernen og hjernens plasticitet kan udnyttes i behandlingsøjemed.

I foredraget gives en introduktion til teoretisk rationale og praksis i neurofeedback-behandling af danske veteraner i Militærpsykologisk Afdeling, ligesom de bredere implikationer af indsigterne fra neurofeedback diskuteres.

Kasper Eskelund er forsker og neuropsykolog ved Militærpsykologisk Afdeling. Han er cand.psych. fra Københavns Universitet og Ph.D. i kognitiv neurovidenskab fra DTU.

 

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København

Foredraget er gratis og for alle