Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose – PSKH
c/o Formand Mimi Nettelbladt
Email:   pskh@dp-decentral.dk
Tlf:    28 87 25 00

CVR: 10323711

Handelsbetingelser for PSKH

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose, herefter og i øvrigt andre steder på vores portal(er) ligeledes kaldt PSKH. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og PSKH.

Hvem kan deltage i selskabets kurser?
Psykologer og psykologistuderende kan deltage i selskabets kurser. Ligeledes kan andre faggrupper f.eks. læger, psykiater, tandlæger, jordemødre og lignende deltage i selskabets kurser. Der kan dog højst deltage 25% andre akademikere på hvert kursus, da der ellers ikke gives merit til psykologernes specialist uddannelse. Af hensyn til kursernes godkendelse, som meritgivende til specialistuddannelsen, skal alle ikke-psykologer søge optagelse som associeret medlem. Se regler herom på hjemmesiden.

Kursustilmelding og tilmeldingsfrist samt medlemsskab:
Køb af plads(er) på kurser/betaling af kontingent sker ved samtidig betaling via denne website. Ved kursustilmelding bedes du som medlem logge ind på hjemmesiden for at opnå din medlemsrabat. Du betaler det fulde kursusbeløb ved tilmeldingen, og en bekræftelse af din deltagelse på kurset fremsendes straks herefter til din email-adresse. Hvert kursus har en specificeret tilmeldingsfrist ca. 4 uger før kurset afholdes. Antallet af tilmeldte på denne dato vil være afgørende for om kurset gennemføres. Hvis kurset gennemføres, kan man kan foretage en eftertilmelding efter tilmeldingsfristen, såfremt der fortsat er ledige pladser på dette. Såfremt du har tilmeldt dig og dermed betalt for deltagelse på et kursus der viser sig at være overbooket, tilbagebetaler vi naturligvis din kursusafgift 100%. I givet fald skal vi bruge dit bank reg.nr og konto-nr., så vi kan overføre pengene til dig. (Overbookning vil være teknisk muligt, hvis 2 deltagere på samme tid gennemfører en betaling samtidig med at “shoppen” når at ramme mindste antal af ledige pladser).

Pris og betaling:
Kursusafgiften opkræves ved bestilling af plads, der er bekræftet i betalingsøjeblikket. Den tilsendte kvittering/faktura er din bekræftelse på optagelse på kurset. Vi anvender Stripe som betalingsgateway, og du kan derfor anvende alle de betalingskort/metoder som Stripe accepterer på vores aftale. Dankort modtages kun i form af VISA/Dankort (Dankort der ikke har VISA modtages ikke). Der modtages ikke andre betalingsformer. Hvis du opdager en fejl i faktureringen (f.eks. manglende medlemsrabat), skal du først kontrollere, at du er logget ind på hjemmesiden. Alternativt skal du rette henvendelse til PSKH efterfølgende.

Fortrydelsesret og evt. refundering:
Kurser:
Aflyser PSKH kurset efter pladsens bekræftelse refunderes det fulde betalte beløb. Ønsker man selv at afbestille sin(e) købte plads(er) på et kursus skal dette ske inden den specificerede tilmeldingsfrist. I givet fald refunderes kursusafgiften fratrukket et administrationsgebyr på 300 kr. Hvis du melder fra senere eller bliver syg er dine penge tabt. PSKH er et non-profit selskab, så vi har regnet med din tilmelding. Kontingentbetalinger: PSKH’s medlemmer kan betale det årlige kontingent via denne portal. Kontingentet følger kalenderåret og refunderes ikke, hvis man fortryder sit medlemsskab. Ligeledes vil dobbelt kontingentbetaling heller ikke blive refunderet, medmindre der opstår en teknisk fejl i forbindelse med betalingen. Hvert enkelt medlem har en let tilgængelig oversigt over sine kontingentbetalinger via login på hjemmesiden, og vi henstiller derfor til, at hver enkelt sikrer ikke at betale sit kontingent flere gange hvert kalenderår.

Ændringer i kursusprogrammet PSKH forbeholder sig ret til at foretage ændringer i kursusprogrammet samt aflyse kurser umiddelbart efter tilmeldingsfristen, hvis deltagerantallet bliver mindre end forudsat. Hvis underviseren bliver syg eller forhindres i at gennemføre undervisningen på grund af udefrakommende omstændigheder, vil deltagerne altid få besked så hurtigt som muligt samt få kursusgebyret refunderet. Vi kan dog ikke give erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, transport, hotel eller lignende.

Kursusbevis:
Efter endt kursus udleveres kursusbevis. Det forudsættes som udgangspunkt, at kursisten deltager i kurset 100% af det godkendte timetal. Der kan kun accepteres et fravær på over 10 %, hvis det er begrundet af force majeure.

Cookies:
På www.klinisk.hypnose.org anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Privatlivspolitik:
Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger. For at du kan indgå aftale med os på www.klinisk-hypnose.org har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere medlemsskab og pladser på kurser til dig.

Personoplysningerne registreres hos PSKH og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Bestyrelsen og de ansatte for PSKH har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på PSKH er: Bestyrelsen

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret medlem hos PSKH har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til [PSKH via e-mail info@klinisk.hypnose.org

REGISTRERING SOM MEDLEM, BRUGERNAVN OG PASSWORD

En brugerkonto som medlem kan registreres på portalen ved samtidig betaling af kontingent. Vi henviser iøvrigt til kravene for at optages som medlem – læs evt. mere her

Medlemmet er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må medlemmet kun give oplysninger vedrørende egne betalings og kreditkort.

Ved registrering skal medlemmet angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Medlemmets Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre.

Medlemmet skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Medlemmet er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto ved brug af medlemmets Login Oplysninger.

Hvis medlemmet får mistanke om ulovlig brug af medlemmets Login Oplysninger, skal medlemmet omgående underrette PSKH og ændre sit password.

PRISER – Allerede medlem?
For modtage medlemspriserne på kurserne skal du logge på først!
Du skal have betalt kontingent for de igangværende år, før dit login benytter medlemspriserne!
Først når du betaler kontingent flytter systemet dig over i en medlemsgruppe, der modtager medlemspriserne

Har du ikke betalt kontingent for indeværende år, skal du først betale kontingent for indeværende år for at opnå medlemspriserne- og det skal du gøre FØR du bestiller plads på kurserne – ellers får du ikke medlemspriserne!

PRISER – Ikke medlem?
Ønsker du at melde dig ind og modtage medlemspriserne, så er det vigtigt, at du starter med at gennemføre “køb af kontingent” i en selvstændig bestilling. Herefter vil modtage medlemspriserne på kurserne når du er logget på!
Ønsker du ikke at være medlem gennemfører du blot dine bestillinger uden først at have “købt kontingent” men du skal stadig logge på, hvis du har købt kursus før, for så kender systemet allerede dine oplysninger om navn, adresse osv.
Kun hvis du ikke har købt kurser eller kontingent før skal du indtaste navn, adresse osv, idet du så ikke har et login.

 

Bemærk venligst at der er visse krav for at opnå indmeldelse. Disse kan du læse om i menupunktet “Nyt medlem” i området “For medlemmer” i højre side på forsiden!