PSYKOLOGFAGLIGT SELSKAB FOR KLINISK HYPNOSE

Styrelsens medlemmer:

Formand

Mimi Nettelbladt, Cand.psych.
Email: pskh@dp-decentral.dk
Tlf.: 28 87 25 00

Næstformand

Ane Katrine Beck, Cand.psych.aut.
Email: pskh@dp-decentral.dk

Kasserer

Asta Haugland, Cand.psych.aut
Email: pskh@dp-decentral.dk

Sekretær

Karen Fonseca, Cand.psych.aut.
Email: pskh@dp-decentral.dk

Styrelsesmedlem – Praktisk foredrags- og kursusansvarlig i København

Gitte Svendsen, Cand.psych.aut.
Email: pskh@dp-decentral.dk

Styrelsesmedlem – Ansvarlig for marketing

John Elton,  Cand.psych.aut.
Email: pskh@dp-decentral.dk

Styrelsesmedlem

Birgitte Vest
Email: pskh@dp-decentral.dk

Suppleanter