3250 Gilleleje – Anne Sølling

Anne Sølling, alt. specialist godkendt i psykoterapi. Mange års erfaring i klinisk arbejde med hypnose.
Mobil: 26365030
www.gilllelejpsyk.dk

Jeg er 59 år, uddannet i 2003 som cand.pæd.psych. og har siden arbejdet med
børn, unge, voksne, par, grupper og familier.

Jeg har altid været særligt optaget af at fokusere på den enkeltes ressourcer og sammen finde strategier til at håndtere de udfordringer, den enkelte eller familien står
i og dermed skabe udvikling og forandring.

Udover mit virke i min klinik i Gilleleje har jeg i 2003 været med til at grundlægge Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni i Hillerød, hvor jeg er uddannelseschef
og psykolog og uddanner unge med indlæringsvanskeligheder og eller personlige- og socialeudfordringer.