3250 Gilleleje – Anne Sølling

Anne Sølling, alt. specialist godkendt i psykoterapi. Mange års erfaring i klinisk arbejde med hypnose.

Mobil: 26365030

anne@gillelejepsyk.dk
www.gillelejepsyk.dk

Jeg er 62 år, uddannet i 2003 som cand.pæd.psych. og har siden arbejdet med
børn, unge, voksne, par, grupper og familier.

Jeg har altid været særligt optaget af at fokusere på den enkeltes ressourcer og sammen finde strategier

til at håndtere de udfordringer, den enkelte eller familien står
i og dermed skabe udvikling og forandring.

Udover mit virke i min klinik i Gilleleje har jeg i 2003 været med til at grundlægge Erhvervsskolen

Det Musiske Kompagni i Hillerød, hvor jeg er uddannelseschef
og psykolog og uddanner unge med indlæringsvanskeligheder og eller personlige- og sociale

udfordringer.