8250 Egå – Ingrid Lund

ingrid lund

Privatpraktiserende psykolog
Ingrid Lund
Egå Havvej 21 (Egå Marina)
8250 Egå
Tlf. 4028 8372
psykolog@ingridlund.dk
www.ingridlund.dk


Jeg er uddannet på Århus Universitet i 86 – og har siden 98 arbejdet som privatpraktiserende psykolog.
Hypnoterapi har jeg gradvist inddraget i det terapeutiske arbejde med at styrke mine klienters selvforståelse, muligheder og ressourcer.
De vanskeligheder, som ofte giver anledning til at jeg anvender hypnoterapeutiske metoder, er klientens angst, stress, tristhed/depression, indre uro, søvnforstyrrelser og smerter.
Er det brugbart for min klient, foretager vi en lydoptagelse af den terapeutiske øvelse, så den lettere kan anvendes efterfølgende derhjemme.
Det kan give fortrolighed med metoden, og dermed ofte medvirke til at man oplever at få større udbytte af sin indsats. Læs evt. mere på min hjemmeside. www.ingridlund.dk