2970 Hørsholm – Finn Luff

finn_luff
Finn Luff, Aut. psych.
Psykologisk Rådgivning – Erhverv & Privat
Hovedgaden 33, 2. sal tv.
2970 Hørsholm
Telefon (klinik) : 40 36 44 92
Website : www.finnluff.dk

 


Som psykolog arbejder jeg med forandringsprocesser hos mennesker. Uanset om disse forandringer udspringer af udfordringer i arbejdslivet eller i privatlivet – eller for den sags skyld begge steder, så reagerer vi på sådanne forandringer.

Vi oplever nogle gange at have resurser og ideer til at kunne håndtere forandringerne og andre gange, at det kniber med resurserne og ideerne. Når det kniber, kan en løsning være at kontakte en psykolog.

Som psykolog er det mit mål at etablere et rum for samtale, hvor tillid og tryghed er centralt. Tillid er afgørende for, at man for en tid kan stole på, at den anden (psykologen) kan rumme, forstå og håndtere det, som klienten kommer med. Tryghed er fundamentet for tilliden.

Jeg bekender mig ikke til én bestemt retning, men arbejder typisk ud fra et psykodynamisk og kognitivt grundlag. Endvidere er jeg også uddannet som Hypnoterapeut og anvender således hypnose, som en mulig metode. Jeg har både en NGH-uddannelse (en amerikansk hypnoseuddannelse), grund- og videregående uddannelse i klinisk hypnose, samt en række kurser i bl.a. Milton H. Ericksons ressourceorienterede metode.

Hypnosen kan iværksættes som den eneste metode i et behandlingsforløb eller kan indgå som en af flere interventionsmetoder. Det er altid på baggrund af et grundigt interview om årsager og sammenhænge hos klienten.

Alle mennesker kan komme i dyb hypnose, men det er ikke alle, der tillader sig at blive hypnotiseret dybt. Tillid mellem terapeut og klient er derfor afgørende, hvor det netop er min etik som psykolog, jeg sætter i højsædet

Jeg er autoriseret psykolog af Socialministerieret og medlem af Dansk Psykologforening og således underlagt de gældende Nordiske regler om etik i det psykologiske arbejde. Tavshedspligten er i sagens natur en selvfølge.