Dansk Psykolog Forening – Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose (PSKH)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose I 2022

Den 15.11.2022 kl. 17.30 – 19.00 afholder vi ordinær generalforsamling i Dansk Psykologforenings lokaler i Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Efter generalforsamlingen er der fælles spisning og det er gratis for medlemmer. Af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig senest mandag den 1.11.22. Du tilmelder dig på pskh@dp.decentral.dk

Forslag til dagsordenens punkter og til vedtægtsændringer skal være insendt til styrelsesformanden senest seks uger før, dvs. den 4.10.22 på mail til pskh@dp-decentral.dk

Hvis du er interesseret i at stille op til PSKH styrelse og være med til at gøre en forskel på området for klinisk hypnose, må du meget gerne henvende dig inden den 4.10.22pskh@dp-decentral.dk

Vi har brug for flere kræfter i styrelsen så tøv endelig ikke med at skrive.

Styrelsen har i år forslag til vedtægtsændringer. Endelig dagsorden, forslag til vedtægtsændringer samt nærmere info omkring det faglige oplæg, vil blive offentliggjort på PSKH’s hjemmeside www.klinisk-hypnonse.org senest 1 uge inden arrangementet.

Vi håber at se så mange af jer som muligt.