Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

Kursusforløb i kognitiv adfærdsterapi kombineret med hypnoterapi og visualisering

april 1 @ 10:00 - maj 6 @ 16:00

DKK10500.00 – DKK13800.00

Lone Kærvang

Indhold

Psykoterapi i forhold til angsttilstande, milde-svære depressionssymptomer, traumer,
selvværdsproblemer, mv.

Indholdet af dette kursus tager afsæt i empirisk forskning i psykoterapi. Grundlagsteorien er kognitiv adfærdsterapi (10 timer) og praktisk-metodiske færdigheder, demonstrationer & træningsøvelser inden for kognitiv hypnoterapi/ integrativ kognitiv terapi/ imagery-baseret kognitiv terapi (20 timer).

Grundlagsteorien for kurset placerer sig inden for 3. bølge kognitiv terapi, som er en integrativ psykoterapiform, hvor man sigter mod at behandle de bagvedliggende årsager til den psykiske tilstand og de vedligeholdende mekanismer. De anvendte kognitive metoder er ikke blot verbale, men man arbejder med alle sansemodaliteter og bruger klientens mentale billeddannelser til at skabe ændring. Traditionelle kognitive metoder anvendes sammen med hypnose, visualisering (imagery) og mindfulness. I faglitteraturen er det retninger inden for CBT som Imagery-Based Cognitive Therapy, Integrative CBT og Cognitive Hypnotherapy.

Eksponering og hjemmearbejde vægtes højt. Terapien giver klienten konkrete metoder til at kunne arbejde på egen hånd, for at øge udbyttet og for at forebygge tilbagefald bedst muligt. Den terapeutiske alliance vægtes og interventioner tilrettes den enkelte klient. Forskning viser, at inddragelse af hypnose i psykoterapeutisk behandling øger udbyttet af terapien. Formen for såvel kursus som behandlingen, som er kursets fokus, vil være systematisk, oplevelsesorienteret og praktisk anvendelig.

• På dette kursus på 3 + 2 dage vil du få et overblik over behandlingsforløb med kognitiv hypnoterapi. Kognitiv hypnoterapi er en integrativ terapiform, hvor man integrerer kognitiv terapi, med hypnose og visualisering. Vi vil på kurset arbejde ud fra kognitive modeller for psykiske lidelser, der inddrager de vigtigste empirisk dokumenterede faktorer, som er årsag til og vedligeholdende mekanismer ved pskykiske lidelser. Med udgangspunkt i en caseformulering for den enkelte klient tilrettelægges et behandlingsforløb. 

• Vi vil på kurset gå videre med dine kompetancer som hypnoterapeut. Du vil lære om principperne for det hypnotiske sprog og det, at give virksomme forslag under trance . Vi vil træne konverserende invitationer til trance samt individuelt tilpassede hypnosesessioner, hvor man inddrager klientens ressourcer for at kunne løse sine problemer. Vi vil under kurset arbejde på, at du bliver mere fri og legende som hypnoterapeut, således at du bliver mere uafhængig af færdige hypnosescrips. Du bliver fortrolig med grundmodeller og principper, som du kan navigere processen ud fra – lidt som når du har lært principperne for at kunne lave en god gryderet, og du bliver god til at kombinere den ud fra, hvad du har i dit køle- og krydderiskab. Disse almene hypnoterapeutiske kompetancer vil være brugbare i forhold til alle klienter, du ønsker at behandle med kognitiv eller anden psykoterapi terapi i kombination med hypnoterapi.

• Vi vil på kurset arbejde med hypnoterapeutiske metoder af særlig relevans for personer med depression, generaliseret angst, fobier og traumer.. Metoder, der øger klientens håb & indre ro (”antidepressiv førstehjælp”), kognitiv fleksibilitet, lindring af skyldfølelse & selvbebrejdelser og rumination/bekymringstanker, fremmer ressourcer og handlekompetance. Vi vil også arbejde med behandling af de bagvedliggende årsager til psykiske lidelser ved hjælp af Skematafokuserede metoder og Ego State Metoder. Metoder som er egnet til bl.a. behandling af traumer, fobier, angst og andre fastlåste følelsesmæssige tilstande. Vi gennemgår kognitiv teori om Basale Antagelser og Skemata og drager paralleller til Ego states, dvs. at personligheden er dannet af forskellige jegtilstande udviklet gennem livet.

• Kurset har relevans for psykologer inden for alle psykoterapeutiske retninger, som har erfaret begrænsningerne ved rene verbale interventioner, og som ønsker at udvide deres repertoire af interventionsmetoder og arbejde mere integrativt i deres arbejde med klienter med psykiske lidelser. I denne kognitive terapiform bruger man metakognitive strategier til at reducere styrken af negative mentale forestillinger, omdanne problematiske indre billeder og opbygge fleksible positive indre billeder. Bl.a. angsttilstande er et område, hvor interaktionen mellem bevidste og ikke bevidste processer er specielt vigtigt, og hvor brug af hypnoterapi, visualisering og mindfulness teknikker, derfor kan være specielt effektiv. Terapiformen fokuserer på at arbejde med mentale billeder med henblik på at reducere lidelse og stabilisere humøret. Man arbejder med alle sansemodaliteter, og oplevelsesorienteret. Metoden fremmer klientens mod til og kompetancer i f.t. eksponering in vivo.

• Kurset tager udgangspunkt i at deltagerne har grundlæggende kendskab til og erfaring med udøvelse af klinisk hypnose. Det er også en fordel at have grundlæggende kendskab til kognitiv terapi, da dette kursus er et videregående kognitiv kursus, og derfor også relevant for kognitive terapeuter. Kurset er relevant for psykologer inden for alle terapeutiske retninger, som tænker integrativt. I specialistgodkendelses øjemed vil kurset kunne bruges som ”anden terapeutisk retning”, 30 t, hvis din hovedretning er en anden end kognitiv adfærdsterapi.

Undervisers navn og titel

Lone Kærvang

Autoriseret psykolog, Specialist & Supervisor i Psykoterapi, Europæisk Certificeret Hypnoterapeut.

Lone Kærvang har en mangeårig erfaring med behandling af angst og depression, og en lang efteruddannelse i klinisk hypnose bag sig. Læs mere om Lone Kærvang på: www.psykologhusetsdrpalae.dk, hvorfra du også kan downloade artikler om emnet.

Målgruppe

Psykologer (der må gerne være 25 % af andre faggrupper). Undervisningen tager udgangspunkt i, at du som minimum har et grundkursus i hypnose. Har du ikke dette, er du stadig velkommen, men du kan ikke forvente at få svar på basisspørgsmål.

Formål

At få større teoretisk og klinisk forståelse af kognitiv hypnoterapi. At du som hypnoterapeut får større sikkerhed og fleksibilitet i forhold til at bruge hypnose, når du kombinerer det med kognitiv terapi/ integrativ terapi.

Form

Kursets form veksler mellem teoretisk undervisning, demonstrationer, cases og praktiske hypnoseøvelser. Hypnotisk indlæring – du er selv med og på.

Skriftligt materiale

Du får en velkomstmail ca. 2 uger før kursusstart.

Tidspunkter

  • Del 1:  Fredag den 01. april 2022, kl. 10-17 + lørdag den 02. april og søndag den 03. april 2022, kl. 9-16.
  • Del 2: torsdag den 05. maj, kl. 10-17 og fredag den 06. maj 2022, kl. 9-16.

Sted

Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Priser

Pris medlemmer (HUSK at logge ind først)

  • Early Bird: 8.925 kr. pr. kursus.
  • Efter Early Bird: 11.730 kr. pr. kursus.

Pris ikke-medlemmer

  • Early Bird: 10.500 kr. pr. kursus.
  • Efter Early Bird: 13.800 kr. pr. kursus.

Ønsker du at blive medlem og spare yderligere 15 %, så skal du melde dig ind i PSKH FØRST, da systemet ellers ikke kan give dig medlemsrabatten.

Early Bird udløber den 01. marts 2022

Sidste tilmelding: 22.marts  2022, kl. 12.00.

Alle priser er inklusiv moms.

Forplejning

Priserne er inkl. morgenmad, frokost, kaffe/te, frugt og kage.

Tilmelding 

Sker via klinisk-hypnose.org.

Betaling

Sker via klinisk-hypnose.org.

Specialistgodkendelse

Kurset er godkendt til:

Godkendt til specialistuddannelse(r) Emneområde

Modul: Specialiseringsmodulet

Merit: (udfyldes af sekretariatet)
Psykoterapi voksne

Psykoterapi med børn- og unge

12.4.4.2.3 anden teoretisk retning 30 timer

 

Sundhedspsykologi med voksne

Sundhedspsykologi med børn og unge

11.4.4.2.2. Intervention i klinisk arbejde 30 timer

Kontakt

Spørgsmål vedr. kurset: e-mail: pskh@dp-decentral.dk

Spørgsmål vedr. selve undervisningen til Underviser Lone Kærvang på e-mail: kaervang@pc.dk.

Detaljer

Start:
april 1 @ 10:00
Slut:
maj 6 @ 16:00
Pris:
DKK10500.00 – DKK13800.00
Begivenhed Kategori:

Sted

Dansk Psykolog Forening, København
Stockholmsgade 27
København Ø, 2100 Danmark
Telefon:
28872500

Arrangør

Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose
Telefon:
28872500
E-mail:
pskh@dp-decentral.dk

Billetter

Nedenstående antal inkluderer billetter til denne begivenhed allerede i din indkøbsvogn. Hvis du klikker på "Hent billetter", kan du redigere eksisterende deltageroplysninger samt ændre billetantal.
EB Kursus i kognitiv adfærdsterapi
10.500,00 DKK
Ubegrænset
AB kursus i kognitiv adfærdsterapi
13.800,00 DKK
Ubegrænset