2700 Brønshøj – Iben Busk

 

Psykologisk Klinik v/ Iben Busk

Tuxensvej 5, 2.sal

2700 Brønshøj

Tlf.: 2021 6165 bedst ml. 9.00 og 9.30 alle hverdage

E-mail: psykolog@ibenbusk.dk

Webpage: www.ibenbusk.dk

 


​Jeg arbejder med udviklingsprocesser på flere niveauer og tilbyder derfor både  korttidsterapi og længerevarende terapeutiske forløb.

Metodemæssigt er jeg bredt orienteret, men min grundlæggende tænkning og praksis er indenfor en psykodynamisk/psykoanalytisk  ramme.

Hypnose er en metode der giver hurtig adgang til de ubeviste strukturer/lag i mennesket – det vi ikke altid er herre over selv  – og det er derfor  muligt at påvirke disse strukturer/lag gennem hypnose og frigøre ressourcer der. Når du er i trance kan du opleve at være i kontakt med andre sider i dig selv, end dem du normalt oplever med dit mere bevidste og udadvendte jeg.

Hypnose kan være den primære metode, men vil oftest indgå som en del af behandlingen, når det skønnes hensigtsmæssigt.

Jeg bruger kun hypnose som en metode, hvor en del af klienten er ved fuld bevisthed og til enhver tid kan afbryde behandlingen og jeg finder at det er en metode der kræver særlig opmærksomhed på de etiske aspekter.

 For yderligere information se min hjemmeside.