2900 Hellerup – Berit Just

berit just Berit Just

 

Tuborg Boulevard 12,  3. sal

2900 Hellerup

Telefon: +45 22 85 19 76

E-mail: just-HR@just-HR.dk

Website: www.justhr.dk


 

Det gælder om at finde den rette balance

Gennem livet oplever alle mennesker momenter af ubalance – situationer eller perioder, hvor vi mister fodfæste og kommer i tvivl om, hvordan vi kan genvinde balancen og forfølge nye mål. Det kan være du bliver særlig udfordret på jobbet, eller det kan være, at du har svært ved at skabe mening i privatlivet. Du vil ind imellem også opleve, hvordan det kan være svært at skabe balance mellem netop karriere og familieliv.

De fleste vanskelige situationer i livet klarer du selv – alene eller med støtte fra kolleger, venner og familie.

En professionel samtalepartner

Af og til kan du imidlertid have brug for at vende din situation i fuld fortrolighed med en professionel samtalepartner. Når du kontakter mig, kan jeg hjælpe dig med at danne overblik og finde nye veje, der virker bedre end dem, du kender i forvejen. Som psykolog arbejder jeg løsningsorienteret og sammen med dig om problemer, udfordringer og nytænkning. Det er vigtigt, at der er energi og ligeværdighed i samspillet.

Når du vælger at henvende dig til mig, vil jeg bistå dig med at nå dine mål og drømme. Og med at udvikle en selvbevidsthed, der giver dig mod og styrke til at holde fast. Ved at give retning og mening til arbejds- og privatliv frigives motiverende energi. Dét er forudsætningen for, at du kan skabe et succesfuldt og rigt liv.

Typiske ubalancer, jeg kan bistå dig med at løse

Stress

Kriser, herunder livskriser og tab

Parforhold

Vaner – fx rygning, vægt, motion, sociale relationer

Præstationsangst – fx eksamen, præsentationer, taler, studiedeltagelse

Selvtillid og selvværd – fx generelt lavt selvværd eller svigtende selvtillid overfor bestemte persontyper eller i særlige situationer.

Hjælp til afdækning af muligheder og levendegørelse af de bedste løsninger

Erfaringer gennem mere end 20 års praksis har lært mig, at en multiteoretisk baseret metodetilgang og værktøjskasse er det eneste, der giver mening i en foranderlig og mangfoldig verden. Dette indebærer, at jeg bruger mit oprindelige udgangspunkt i den dynamiske og humanistiske psykologi som basis og supplerer med den socialkonstruktivistiske tilgang, kognitions- og adfærdspsykologien og sidst men ikke mindst positivpsykologien.

Metoder som mindfulness, visualisering og hypnose har vist sig at være yderst virkningsfulde – enten som eneste metode eller som en blandt flere, når jeg arbejder med enkeltpersoner eller par.

Jeg cand.psych. fra Københvans Universitet, autoriseret og efteruddanner mig løbende.

Aktiv deltager i en række faglige fora:

Dansk Psykologforening (DP)

Psykologfaglig Selskab for Klinisk Hypnose (PSKH)

Videncenter for Professionel Personvurdering (VPP)

Selskab for evidensbaseret coaching (SEBC)

Organisationspsykologisk Selskab (OSIP)

PositivPsykologi-gruppen

Desuden er jeg underleverandør for Dansk KriseKorps (DKK), hvor jeg blandt andet løser opgaver inden for stress, kriser og mobning.

Jeg arbejder derudover fra august 2010 og frem til årsskiftet 11/12 på et tværfagligt forskningsprojekt, Copestress.dk, om stressbehandling.

Erhvervspsykologi

Hvis du har en mere erhvervsorienteret udfordring, kan du også se på min hjemmeside: www.justHR.dk